За контакти

Адрес

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3
София 1113

Изпратете ни имейл

За въпроси, свързани с магистърските програми по счетоводство и одит, може да изпратите имейл на:

доц. д-р Илияна Анкова – секретар на магистърските програми

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова – ръководител на магистърските програми

За въпроси, свързани с магистърските програми по счетоводство и анализ на големи данни, може да изпратите имейл на:

доц. д-р Надя Велинова – секретар на магистърските програми

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова – ръководител на магистърските програми