Преподаватели

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

Ръководител на магистърските програми по счетоводство и одит и счетоводство и анализ на големи данни

Доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова е преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и чете лекции по дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Международни стандарти за финансово отчитане“. Получава образованието си в Стопанския факултет – бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по макроикономически анализ. Прочети още…

E-mail:

доц. д-р Илияна Анкова

доц. д-р Илияна Анкова

Секретар на магистърските програми по счетоводство и одит

Доц. д-р Илияна Анкова е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет, където чете курсове по Ефективно управление на бизнеса, Управленско счетоводство и Бюджетно счетоводство и води семинарни занятия по Финансово счетоводство. Автор е на множество научни публикации и на учебни помагала. Прочети още…

E-mail:

доц. д-р Надя Велинова

доц. д-р Надя Велинова

Секретар на магистърските програми по счетоводство и анализ на големи данни

Доц. д-р Надя Велинова – Соколова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получава образованието си в Университета за национално и световно стопанство – бакалавърска и магистърска степен. Защитава докторска дисертация през 2004 г. в областта на деривативните финансови инструменти. Прочети още…

E-mail:

Рени Йорданова, ДЕС

Рени Йорданова, ДЕС

Рени Йорданова е магистър по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство, София. Тя е един от първите дипломирани експерт-счетоводители в България и e регистриран одитор и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 1991 г. Член е и на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). Прочети още…

Валя Йорданова, ДЕС

Валя Йорданова, ДЕС

Валя Йорданова е магистър по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство, София. Има следдипломна специализация по История на счетоводството от Института по икономика и финанси, Ст. Петербург, Русия. Тя е дипломиран експерт-счетоводител от 1992 г. и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). Прочети още…

Даниела Петкова, ДЕС, FCCA, CIA

Даниела Петкова, ДЕС, FCCA, CIA

Даниела Петкова е лектор по дисциплина „Външен и вътрешен одит“, Магистърска програма Счетоводство и одит на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от началото на 2016 г. Даниела е регистриран одитор (дипломиран-експерт счетоводител) към Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България от 2007 г. Тя, също така, е член на английската асоциация на дипломираните експерт-счетоводители ACCA, Великобритания. Прочети още…

E-mail:

Велин Филипов, ДЕС

Велин Филипов, ДЕС

Велин Филипов е дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор, един от най-авторитетните и утвърдени счетоводни и данъчни консултанти в страната. В продължение на около пет години (2002 – 2007) е работил като началник отдел „Счетоводна практика” в Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. От май 2007 г. до юли 2009 г. е съветник в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Прочети още…

E-mail:

Гергана Ахчиева, ADIT

Гергана Ахчиева, ADIT

Гергана Ахчиева притежава квалификацията Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) и сертификат по трансферно ценообразуване от професионалната организация на данъчните консултанти във Великобритания – The Chartered Institute of Taxation (CIOT). Асоцииран член е на CIOT и член на Международната данъчна асоциация (IFA). Прочети още…

E-mail:

Миглена Попова-Василева, FCCA

Миглена Попова-Василева притежава професионален опит от над 20 години в сферата на финансовите консултантски услуги. Тя започва своя професионален път през 1995 г. като младши одитор в ПрайсУотърхаус. След четири години заминава за Дюселдорф, Германия и работи в ПрайсуотърхаусКупърс като мениджър в одиторския отдел. При завръщането си в България преминава към консултантска дейност постъпвайки в КПМГ, където ръководи проекти за финансов дю дилиджънс в различни сектори на икономиката. Прочети още…