Международна акредитация ACCA

Магистърските програми „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и одит – за неикономисти“ са акредитирани от международно утвърдената Асоциация на сертифицираните счетоводители – The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

ACCA е глобална професионална организация, обединяваща специалисти в областта на счетоводството, одита и финансите и наброяваща повече от 198 000 членове от 181 страни. Основната цел на организацията е да предложи ориентирана към потребностите на бизнеса професионална квалификация, която позволява придобиване на знания и умения, отговарящи на изискванията на работодателите и даваща възможност за изграждане на успешна кариера практически във всяка област на бизнеса и във всяка точка на земното кълбо.

Към момента за придобиване на професионалната квалификация на АССА се обучават повече от 486 000 студента. Организацията разполага с повече от 98 офиса по света и работи с повече от 7110 акредитирани работодатели.

Квалификацията АССА се състои от два последователни модула – базов (Fundamental), изискващ полагане на 9 изпита и професионален (Professional), изискващ полагане на 5 изпита. Поддържането на високи стандарти за качество на обучението гарантира висок професионализъм на придобилите професионалната квалификация АССА и им дава значително конкурентно преимущество на пазара на труда в сферата на счетоводството, финансите и одита.

За работодателите квалификацията АССА е гаранция за професионализъм. В Големите четири международни одиторски компании, както и в много други компании, наличието на сертификат за придобита квалификация АССА е необходимо изискване за заемане на определени ръководни длъжности.

АССА позволява освобождаване от максимално 9 изпита (всички от базовия модул) на база на проведено по изискванията на организацията обучение във висше училище, преминало през специална процедура по акредитация.

Магистърските програми „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и одит – за неикономисти“ в Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ са получили платинена акредитация от АССА, въз основата на която на завършилите студенти се признават всичките 9 изпита от базовия модул, а именно:

  • F1 Accountant in Business
  • F2 Management Accounting
  • F3 Financial Accounting
  • F4 Corporate and Business Law
  • F5 Performance Management
  • F6 Taxation
  • F7 Financial Reporting
  • F8 Audit and Assurance
  • F9 Financial Management

За повече информация относно международната организация ACCA и нейната квалификация:

http://www.accaglobal.com

http://yourfuture.accaglobal.com