За СУ „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-старото и най-голямото висше училище в България. Той е създаден на 1 октомври 1888 г. като педагогически клас към Първа мъжка гимназия в гр. София. Преобразуван е във Висше училище с решение на Народното събрание от 8 декември 1888 г.. За негов първи ректор е избран акад. Александър Теодоров-Балан. Първоначално се предвижда функционирането само на Историко-филологическо отделение, но през учебната 1889/1890 г. се открива Физико-математическото отделение, а през 1892 г. – Юридическият факултет.

През 1894 г. Висшето училище, със специален указ, се преобразува в университет под името „Български университет братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово” с три факултета: Историко-филологически, Физико-математически и Юридически. В периода от 1918 до 1923 г. се откриват четири нови факултета – Медицински, Агрономо-лесовъден, Богословски, Ветеринарно-медицински. През 1938 г. Софийският университет вече има седем факултета, 72 института, клиники, семинари, значителен библиотечен фонд и собствено научно списание.

Софийски университет

В периода 1947-1952 г. Народното събрание приема закони, с които отделя факултети и институти от структурата на университета. Някои от тях поставят началото на нови, самостоятелни висши училища като Висшия икономически институт, Медицинска академия, Ветеринаро-медицинския институт, Селскостопанската академия, а други преминават в системата на Българската академия на науките. През последните години някои от тези звена са възстановени в структурата на университета.

От началото на 1935 г. Софийският университет официално започва да носи името на своя патрон св. Климент Охридски, чийто празник се чества ежегодно на 25 ноември.

Централната част на сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на стойност от 6 800 000 златни лева е построена от дарения на братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито скулптури красят нейната фасада. Тя е една от архитектурните забележителности на София, като понастоящем заема 36 000 кв. м разгърната застроена площ, има 324 помещения, от които 65 аудитории с 6000 места.

Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен учебен и научноизследователски център в страната с 16 факултета, три департамента и 109 специалности, в които се обучават над 20 000 студента.

Според Рейтинга на университетското икономическо образование в България, изготвен от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), завършилите Софийския университет са най-предпочитаните кадри от страна на работодателите.