Миглена Попова-Василева, FCCA

Миглена Попова-Василева притежава професионален опит от над 20 години в сферата на финансовите консултантски услуги.  Тя започва своя професионален път през 1995 г. като младши одитор в ПрайсУотърхаус.  След четири години заминава за Дюселдорф, Германия и работи в ПрайсуотърхаусКупърс като мениджър в одиторския отдел.  При завръщането си в България преминава към консултантска дейност постъпвайки в КПМГ, където ръководи проекти за финансов дю дилиджънс в различни сектори на икономиката.

От 2007 г. заема позицията старши мениджър ръководейки отдел транзакции в ПрайсуотърхаусКупърс отговаряйки за развитие и планиране на бизнеса на отдела, наемане на служители, развиване и водене на членове на екипа, управление на риска, контрол на качеството на предоставяните услуги и тяхното усъвършенстване, изграждане и поддържане на взаимоотношенията с клиенти, изпълнение на проекти.

Ръководените проекти включват множество проекти за проучване на придобиване на дружества в България, Македония и Румъния, както и проекти за финансов преглед и анализи за управленски цели; съдействие по време на и след сделката; консултации от страна на продавача; изготвяне на бизнес планове и проучване за жизнеспособност; диагностични прегледи; корпоративни проучвания.

От януари 2015 г. работи като финансов консултант на свободна практика с фокус върху сливания и придобивания, управление на проекти, корпоративно преструктуриране и интеграция.

Миглена Попова-Василева е член на Асоциацията за дипломирани експерт счетоводители (Association of Certified Chartered Accountant, UK (ACCA)) от април 1998.