Актуално

Гост-лекция на тема „Секюритизация и обезпечени кредитни задължения“ с лектори от TMF – България за студентите от МП „Счетоводство и одит“ – 15.01.2018 г.

Гост-лекция на тема "Секюритизация и обезпечени кредитни задължения" с лектори от TMF - България

Ден на отворените врати в TMF – България за студентите от бакалавърските програми на Стопански факултет – 14.12.2017 г.

За повече информация, вижте публикацията в сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

Ден на отворените врати в TMF – България

Гост-лекция на Стефан Димитров, управител на TMF България – 26 октомври, 14:15 ч., зала 400

За повече информация, вижте публикацията в сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

Гост-лекция на Стефан Димитров

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) укрепва партньорските си взаимоотношения със Стопанския факултет – 19 октомври, 2017 г., 18:15 ч., зала 400

За повече информация, вижте публикацията в сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.