Последващо обучение

На завършилите магистърските програми „Счетоводство и одит“ и  „Счетоводство и одит – за неикономисти“ е осигурена възможност да продължат обучението си под формата на  Следдипломна квалификация, организирана в партньорство с МДВ Профешънал Едюкейшън ЕООД.

Студентите получават възможност за приключване на АССА квалификацията при изключително преференциални семестриални такси.

Последващото обучение се провежда от лицензирани от АССА български и чуждестранни лектори и комбинира дистанционна с присъствена форма за постигане на добри изпитни резултати от обучаваните.