Международна акредитация ICAEW

Магистърските програми „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и одит – за неикономисти“ са акредитирани от Института на дипломираните експерт- счетоводители на Англия и Уелс The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

ICAEW е основан през 1880 г. и е една от най-престижните професионални счетоводни организации в света с повече от 147 000 членове в 160 страни.

ICAEW е учредител на Common Content Project – един от проектите за международно сътрудничество, създаден с цел разработване на високи стандарти за обучение на счетоводители и одитори на територията на Европейския съюз. Той обединява водещи счетоводни организации с цел разработване, унифициране и поддържане на висококачествени професионални счетоводни образователни стандарти, които са отразени в различните квалификации на участващите в проекта организации и са международно признати като отговор на предизвикателствата, породени от глобализацията и нуждите на различните заинтересувани страни.

ICAEW е също един от членовете на Global Accounting Alliance (GAA) – организация, обединяваща професионални счетоводни институции, чиято основна цел е поддържане на високи стандарти и репутация на счетоводната професия. Това е споразумение между водещи професионални счетоводни организации на големите капиталови пазари. GAA е създадена през 2005 г. в отговор на възникващите предизвикателства на глобализацията. Тя насърчава качеството на професионалните услуги, осигурява подкрепа на нейните членове в глобален мащаб, както и споделянето на информация и сътрудничеството по важни международни въпроси.

ICAEW е единствената професионална организация на счетоводителите, вземаща участие в Световния икономически форум, провеждан ежегодно в Давос.

Квалификацията на ICAEW (Chartered Accountant Qualification – ACA) е една от най-престижните в света, осигуряваща ключови практически знания и умения в областта на счетоводството, финансите и управлението на бизнеса и е високо ценена от работодателите. Придобиването й изисква полагане на общо 15 изпита, разпределени в 3 нива – сертификационно, професионално и ниво за напреднали.

На завършилите магистърските програми „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и одит – за неикономисти“ в Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ се признават общо 6 изпита за придобиване на професионалната квалификация ACA, както следва:

Сертификационно ниво (Certificate Level):

  • Accounting
  • Assurance
  • Business, Technology and Finance
  • Management Information
  • Principles of Taxation

Професионално ниво (Professional Level):

  • Financial Management

За повече информация относно ICAEW и квалификацията ACA:

https://www.icaew.com/