Международна акредитация ACPAI

Магистърските програми „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и одит – за неикономисти“ в Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ имат пълна акредитация от Асоциацията на сертифицираните публични счетоводители – The Association of Certified Public Accountants (ACPAI). Завършилите двете магистърските програми могат да придобият професионалната квалификация Certified Public Accountant (CPA) и да станат членове на организацията.

За повече информация относно ACPAI (International) и квалификацията CPA:

http://www.acpaiaccounting.com/