KPMG

За KPMG в България

KPMG в България е водеща фирма за професионални услуги с офиси в София и Варна. Работим в цялата гама от сектори на икономиката, като предоставяме одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги на нашите местни и глобални клиенти. KPMG в България също така ръководи практиките на KPMG в Албания, Косово и Македония.

Ние ценим различните гледни точки и новаторските идеи. Насърчаваме хората си да се развиват и ги подкрепяме в кариерния им път с възможности да получат международни професионални квалификации и да придобият нови умения, така необходими в непрекъснато променящата се бизнес среда. Балансът между личен и професионален живот е важен за нас и затова предлагаме и възможности за гъвкаво работно време.

Като част от международната мрежа на KPMG нашите екипи имат ежедневен достъп до познание, опит и ресурси от целия свят, които ние пречупваме през призмата на специфичните бизнес потребности, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти и заинтересовани страни.

Ние сме отговорен бизнес и осъзнаваме ангажимента, който имаме към обществото. Затова използваме познанията и възможностите си, за да допринесем за неговото развитие и осъществяването на устойчива промяна чрез инициативи за образование, околната среда и общностите, в които работим.

Вижте повече за нас на сайта на KPMG в България:

Можете да следите новини от KPMG в България и в LinkedIn и Facebook.

За KPMG в глобален мащаб

KPMG e глобална мрежа от фирми, които предоставят одиторски, данъчни и консултантски услуги. Ние извършваме дейност в 154 страни и територии и имаме 200 000 колеги, които работят във фирмите членки по света. Горди сме, че KPMG е един от водещите работодатели в света и имаме възможност да развиваме и обучаваме следващите поколения бизнес професионалисти и лидери.