TMF Group

За дружествата, които развиват бизнес в международен план, чужбина, предизвикателствата, свързани с местните правила за учредяване на дружества, водене на счетоводство и спазване на данъчното и трудовото законодателство, може отнеме сериозно време и ресурси за сметка на развитието на бизнеса. Затова TMF Group има за цел да съдейства на тези дружества чрез своите специалисти в сферата на счетоводството, данъците, човешките ресурси и изготвяне на ведомости за заплати, за да имат възможността да се съсредоточат върху основната си дейност.

Фокус върху глобалния пазар

TMF Group предоставя бизнес услуги с високо качество на клиенти, които инвестират и оперират на глобално ниво. Фокусираме се върху предоставяне на високоспециализирани финансови, юридически, административни услуги и други, които са от критична важност за бизнеса на нашите клиенти, като по този начин позволяваме на своите клиенти да управляват корпоративните си структури, да финансират и инвестират в различни географски ширини. TMF разполага с над 100 офиса в повече от 80 държави в Северна и Южна Америка, Азия, Европа, Близкия Изток и Африка. Глобалният фокус на TMF Group е уникален по рода си, доказателство за което са постигнатите успехи – TMF Group работи с над 40% от всички S&P 500 и Fortune 500 компании, и съдейства на повече от 35 000 клиенти да управляват своята дейност.

Финансово-административни услуги / Счетоводство и данъци

Предлагаме широк спектър от финансови и счетоводни услуги, за да осигурим на нашите клиенти прецизност и прозрачност в отчитането на финансовата им дейност. Ние изготвяме отчетите, изисквани от местното законодателство, както и управленски и консолидирано отчети, отговарящи на счетоводните стандарти. Предоставяме също така и съдействие при регистриране за данък добавена стойност, за данък върху застрахователните премии, както и съдействие при възстановяване на начислени такива данъци и други косвени данъци.

Услуги по администриране на човешки ресурси / Ведомости за заплати

Предоставяме разнообразие от услуги, свързани с администрирането на човешките ресурси, включително изготвяне на ведомости на заплати, управленско отчитане и анализиране на разходите. Нашите експерти могат да извършват дейност по администриране на човешките ресурси, да изготвят трудови договори, да предоставят насоки, да осигуряват съдействие с обучението и развитието на служителите на нашите клиенти, както и надеждно да съхраняват личната и поверителната информация, съдържаща се в трудовите им досиета.

Административноправни услуги / Услуги по спазване на търговското законодателство

Ние предоставяме и разнообразни административноправни услуги на нашите клиенти във връзка с установяването и развиването на финансови, холдингови и други структури, съобразно местното законодателство. Тези услуги включват учредяването на юридически лица, действащи като финансови или оперативни дружества, както и ръководене и управление на процедурите по спазване на търговското законодателство, като организиране на общи събрания на борда на директорите или собствениците на капитала, както и изготвяне на протоколи, обективиращи решенията, взети на тези събрания. Наред с това, предоставяме и адрес на управление и регистрация на нашите клиенти, както и представител или управител на местно ниво, притежаващ нужния опит за извършването на дейност в съответната държава.

За повече информация можете да посетите уеб сайта на TMF Group.